autorzy

Wróć do listy

Kuczalska-Reinschmit, Paulina

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
15.01.1859
Miejsce urodzenia: 
Warszawa
Data śmierci: 
13.09.1921
Miejsce śmierci: 
Warszawa
Pochodzenie: 
ziemiaństwo
Liczba dzieci: 
1
Imię dziecka: 
Leon
Szkoły: 
szkoła wyższa
Związki małżeńskie/partnerskie: 
Stanisław Reinschmit
Przynależność do partii i organizacji: 
Źródła do biogramu: 
J. Hulewicz, Kuczalska-Reinschmit Paulina (1859–1921), w: Polski słownik biograficzny, t. 16, z. 1, Wrocław 1971; A. Zawiszewska, Działalność feministek skupionych wokół Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit w procesie tworzenia społeczeństwa obywatelskiego przed Wielką Wojną, „Teksty Drugie” 2019, nr 3.