autorzy

Wróć do listy

Dulębianka, Maria

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
21.10.1861
Miejsce urodzenia: 
Kraków
Data śmierci: 
07.03.1919
Miejsce śmierci: 
Lwów
Miejsce pochówku: 
Lwów (Cmentarz Obrońców Lwowa)
Rodzice: 
Henryk Dulęba, Maria Wyczółkowska
Pochodzenie: 
ziemiaństwo
Pierwszy język: 
polski
Szkoły: 
szkoła wyższa
Związki małżeńskie/partnerskie: 
Maria Konopnicka
Redakcja: 
Źródła do biogramu: 
M. Jaworska, Dulębianka Maria, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 5, Kraków 1939; K. Tomasik, Homobiografie. Pisarki i pisarze polscy XIX i XX wieku, Warszawa 2008.