autorzy

Wróć do listy

Dominikowska, Celina

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
29.06.1830
Miejsce urodzenia: 
Łonie (Łonia)
Data śmierci: 
Data przybliżona 1908
Rodzice: 
Aleksander, Konstancja Łodyńska
Pochodzenie: 
ziemiaństwo, mieszczaństwo
Pierwszy język: 
polski
Liczba dzieci: 
1
Imię dziecka: 
Kordian
Szkoły: 
pensja
Związki małżeńskie/partnerskie: 
Kajetan Dominikowski
Inne relacje: 
Rodzaj relacji: 
znajomość prywatna
Źródła do biogramu: 
W. Belcik, Dominikowska z Treterów Celina, w: Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski południowo-wschodniej. Suplement, red. K. Szmyda, Rzeszów 2015, s. 39–40; K. Korzon, Fragment treterianów w Ossolineum, w: Ze Skarbca Kultury. Półrocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, z. 50, Wrocław 1990, s. 155–175; I. Arabas, Apteczki domowe w polskich dworach szlacheckich. Studium z dziejów kultury zdrowotnej, Warszawa 2006, s. 69–78; 261–296 (transkrypcja Pamiętnika); J. Gordon (Maksymilian Jatowt), Obrazki galicyjskie, Sanok 1869; C. Dominikowska, Pamiętnik z lat 1848–1849, Biblioteka Narodowa, sygn. 6441 II; E. Minkowiecki, Wykaz pseudonimów używanych przez autorów polskich, Warszawa 1888, s. VII, XIX; Kronika. Stypendya, „Gazeta Lwowska” 1891, nr 23, s. 3; Kronika. Z Czernichowa, „Kurjer Lwowski” 1893, nr 179, s. 2; Egzaminy, „Kurjer Warszawski” 1893, nr 184, s. 5