autorzy

Wróć do listy

Chrzanowski, Ignacy

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
05.02.1866
Miejsce urodzenia: 
Stok
Data śmierci: 
19.01.1940
Miejsce śmierci: 
Sachsenhausen
Miejsce pochówku: 
Kraków (Cmentarz Rakowicki)
Rodzice: 
Bolesław, Helena Dmochowska
Pochodzenie: 
ziemiaństwo
Pierwszy język: 
polski
Liczba dzieci: 
2
Imię dziecka: 
Bohdan
Hanna Helena
Szkoły: 
szkoła wyższa
Związki małżeńskie/partnerskie: 
Wanda Szlenkier
Inne relacje: 
Rodzaj relacji: 
znajomość zawodowa
Przynależność do partii i organizacji: 
Źródła do biogramu: 
Chrzanowski Ignacy, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Chrzanowski-Ignacy;3886135.html#prettyPhoto; Chrzanowski Ignacy, w: Biogramy uczonych polskich, Część I: Nauki społeczne, zeszyt 1: A–J, Wrocław 1983.