redakcje

Wróć do listy

Pamiętnik Literacki

Powstałe w 1902 r. we Lwowie najstarsze czasopismo polonistyczne, ukazujące się w formie kwartalnika. Pierwszym wydawcą czasopisma był Zakład Narodowy im. Ossolińskich, a od 2003 r. jest nim Instytut Badań Literackich PAN.