redakcje

Wróć do listy

Gazeta Olsztyńska

Pierwszy numer czasopisma wyszedł 1 kwietnia 1886 r. z inicjatywy drukarza Jana Liszewskiego. Od 1888 r. współpracę z nim podjął Seweryn Pieniężny (senior), który od 1894 r. (po śmiercy Liszewskiego) wraz z żoną Joanną stał się właścicielem gazety. Do wybuchu II wojny światowej „Gazeta Olsztyńska” pozostawała pod protektoratem rodziny Pieniężnych. Po wojnie przez wiele lat wydawana była jako „Głos Olsztyński" (magazyn o treściach komunistycznych). 6 kwietnia 1970 r. czasopismo zostało ponownie przemianowane na „Gazetę Olsztyńską”. Obecnie ukazuje się ono w całym województwie warmińsko-mazurskim. W jego skład wchodzi spółka Grupa WM, która posiada własną drukarnię przy ul.Trackiej 5 w Olsztynie.


Publikacje