publikacje

Wróć do listy

Wspomnienie T. Blusiewicz

 

Tekst wspomnień jest podzielony na trzy części. Pierwsza z nich traktuje o początkach roku 1905 r., kiedy Blusiewicz była akuszerką we wsi Nadieżdino w gubernatorstwie Ufy. Miejscowi chłopi pytali ją o to, kiedy ich życie stanie się łatwiejsze. Do wsi dotarły pierwsze wiadomości o rozstrzeliwaniu manifestujących (w styczniu 1905 r. miała miejsce „krwawa niedziela”). W maju autorka przeniosła się do miasta Minjar (pod Ufą), gdzie rozpoczęła pracę w szpitalu dla robotników  miejscowego zakładu kolejowego – w tym samym szpitalu, od 1896 r., pracowała Natalia [Rozalia] Plechanowa, żona teoretyka marksizmu, Gieorgija Plechanowa (1856–1918). 

W opisywanym okresie Blusiewicz należała już do Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji, dlatego w nowym miejscu pracy zajęła się propagowaniem myśli bolszewickiej. W swoim mieszkaniu organizowała tajne zebrania robotników. Niedługo potem wybuchł generalny strajk na kolei, który spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem wśród ludu. Autorka wraz ze współpracownikami szyła czerwone sztandary na demonstrację. Z okazji strajku Plechanowa zorganizowała bankiet, na który zaprosiła licznych towarzyszy z Ufy. Jednak radość okazała się przedwczesna – strajk pociągnął za sobą falę aresztowań. Wielokrotnie przeszukiwano gabinet Blusiewicz, nie znaleziono w nim jednak żadnych kompromitujących materiałów. Robotnicy, którzy przychodzili do niej na wizyty, zapewniali, że nic jej nie grozi, bo w razie jej aresztowania cały zakład stanie w jej obronie. Autorka pisze, że w ciągu tego burzliwego roku „nasza samoświadomość rosła”. Na początku stycznia 1906 r. wraz ze współpracownikami otworzyła klub robotniczy. Pierwsza część wspomnień urywa się w połowie opowieści o tym, jak udało się uchronić przed konfiskatą bibliotekę klubu.

Druga część wspomnień zachowała się w rękopisie i także dotyczy okresu, w którym Blusiewicz pracowała w szpitalu dla robotników. Autorka szczegółowo opisuje spotkanie, które odbyło się 1 stycznia 1906 r. w klubie robotniczym. W noc po spotkaniu do klubu wtargnęła policja i przeprowadziła rewizję, ale robotnicy dowiedzieli się z wyprzedzeniem o planowanej akcji, więc zaraz po zebraniu wynieśli wszystkie książki i inne kompromitujące materiały. Policja trafiła na puste pomieszczenie.

Ostatni arkusz jest zapisany w jednej trzeciej – zawiera krótką wzmiankę o tym, jak w 1906 r. planowano przeprowadzić kolejny strajk generalny.

 

Autor/Autorka: 
Opis fizyczny: 
[7] s., [9] k.
Postać: 
inne
Technika zapisu: 
maszynopis
rękopis
Język: 
Rosyjski
Dostępność: 
Rękopis dostępny do celów badawczych
Data powstania: 
1925
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
f. 1337 op. 1 jed.. chr.. 234
Uwagi: 
Tytuł nadany przez redakcję Archiwum Kobiet. Tekst zachowany w zbiorze „Przebudzenie” wśród innych tekstów wspomnieniowych (część w maszynopisie, część w rękopisie), poprzedzonych notą redaktorską L. N. Stala. Zbiór nie był publikowany.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Główne tematy: 
ciężki los chłopów, "krwawa niedziela", szpital dla robotników, tajne zebrania, strajk generalny na kolei, demonstracje, aresztowania i przeszukania, strajk generalny
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1905 do 1906
Nośnik informacji: 
papier
mikrofilm
Gatunek: 
pamiętnik/wspomnienia