publikacje

Wróć do listy

Wspomnienie o rodzinie Suligowskich. Album fotografii rodzinnych

Pamiętnik zawiera wspomnienia dotyczące rodziny w linii żeńskiej. Autorka przywołuje osoby do czwartego pokolenia wstecz i zdarzenia dotyczące czasów od połowy XIX w. do drugiej połowy XX w. Z zebranych informacji wyłania się obraz rodziny drobnoszlacheckiej, której członkinie i członkowie zasilali później szeregi inteligencji, a także wizerunek rodu, który jest przywiązana do tradycji patriotycznych i idei pozytywistycznych. Maria Walewska tłumaczy się z rosyjskiego munduru dziadka pracującego w intendenturze, który pozostał jednak – jak twierdzi – dobrym Polakiem. Zachwyca się tymi kobietami w rodzinie, które według niej przedstawiały „piękny typ matrony polskiej”. Osoby zostały przedstawione na tle wydarzeń politycznych i społecznych, np. podczas powstania styczniowego, w czasie prześladowań unitów w okolicach Lublina i Radomia, w trakcie wojennych tułaczek poszczególnych członków rodziny (1914–1918 i 1939–1945), a także na tle rozwoju gospodarki kapitalistycznej w międzywojennej Łodzi. Tekst wyraża światopogląd autorki (w młodości byłą zagorzałą zwolenniczką Piłsudskiego) i jej hierarchię wartości.  

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
Ciechocinek, Radom
Opis fizyczny: 
29,7 cm.
Postać: 
kartki w teczkach
Technika zapisu: 
druk
fotografia (jako oryginalne źródło / dzieło)
maszynopis
Język: 
Polski
Dostępność: 
dostępny do celów badawczych
Data powstania: 
Od 1957 do 1978
Stan zachowania: 
bardzo dobry
Sygnatura: 
Rps akc. 12887
Uwagi: 
Stosunkowo niewiele poprawek ręcznych lub wykonanych na maszynie do pisania. Rękopis przepisała córka autorki, Elżbieta Słodkowska, która przechowuje oryginał. W tekście widoczne są uzupełnienia autorstwa córki autorki (podpisane: ES) i Stanisława Suligowskiego, prawnika z Łodzi. Dołączono liczne zdjęcia różnych członków rodziny, artykuł z „Gazety Radomskiej” doktora Felicjana Suligowskiego, jego nekrolog (wspomnienie pośmiertne Michała br. Krauz), zapis o doktorze Suligowskim autorstwa Franciszka Kuźnickiego. W teczce znajdują się także aneksy z wykazem nazwisk i drzewami genealogicznymi oraz wspomnienie o Jadwidze z Suligowskich Lucht i Alicji z Luchtów Miłaszewskiej.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Główne tematy: 
wspomnienia rodzinne, tradycje patriotyczne, historia rodu
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1700 do 1978
Nośnik informacji: 
papier
fotografia / skan
Gatunek: 
pamiętnik/wspomnienia