publikacje

Wróć do listy

Śladami Julii i Bronisława (czyli z Kopyczyniec do Wrocławia)

Historia Julii i Bronisława Kowalczyków spisana przez Julię Kowalczyk – prawnuczkę bohaterów. Praca składa się z ośmiu ponumerowanych i osobno zatytułowanych części tematycznych, dziewiątą stanowi krótkie zakończenie. Autorka odtwarza losy przodków, posiłkując się ocalałymi dokumentami oraz wspomnieniami bliskich i ukazuje kolejne wydarzenia z życia pradziadków: wspólne budowanie rodziny młodych małżonków w Kopyczyńcach, lata wojny i odnajdywanie się na nowo w obcym mieście po przymusowym przesiedleniu. Kowalczyk opisuje ścieżkę zawodową pradziadka (wykonywał różne zawody, był m.in. certyfikowanym oglądaczem mięsa i trychin). Dokument zawiera również m.in. dane dotyczące transportu przesiedleńczego, osiedlenia się we Wrocławiu (w tym opis formalnego przyznania mienia) oraz fragmenty poświęcone dzieciom Julii i Bronisława.

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
Wrocław
Opis fizyczny: 
[1] k. , 11 k., [13] k., luź. : fot. ; 31 cm.
Postać: 
luźne kartki
Technika zapisu: 
wydruk komputerowy
Język: 
Polski
Dostępność: 
Zbiór niezinwentaryzowany, katalog rękopisów akcesyjnych. Możliwość otrzymania oryginału do wglądu do celów badawczych po złożeniu pisma rekomendującego z uczelni/projektu badawczego etc.
Data powstania: 
2012
Stan zachowania: 
bardzo dobry
Sygnatura: 
Akc. 14/16 t. 1
Tytuł kolekcji: 
Materiały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oddział Wrocławski. XVIII Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów. Rok 2012. Prace konkursowe
Uwagi: 
Wydruk komputerowy jednostronny, na brzegach ślady bindowania. Tekst przeplatany wydrukami fotografii, dodatkowo dołączone kserokopie różnych dokumentów (dyplomy, świadectwa, zawiadomienia etc.). Na pierwszej karcie ołówkiem adnotacja osoby/osób oceniających pracę konkursową (punktacja). Praca nadesłana na konkurs dla uczniów i uczennic szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych organizowany przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Kresów Południowo-Wschodnich.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Osoba, której dotyczy treść: 
Główne tematy: 
życie na przedwojennych Kresach, okupacja na Kresach, wysiedlanie ludności polskiej z terenów wschodnich
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1902 do 2012
Nośnik informacji: 
papier
fotografia / skan
Gatunek: 
pamiętnik/wspomnienia