publikacje

Wróć do listy

Relacja Simy Szachnowicz

Relacja spisana w 1945 roku, obejmuje wydarzenia z okresu od 1941 do 1944.

Autorka skoncentrowała się na opisie wydarzeń, których była świadkiem, lub o których słyszała. W relacji znajduje się dużo informacji dotyczących getta w Kownie, do którego Autorka została wysiedlona z Janowa Litewskiego.

Opisała odbywające się w dzielnicy żydowskiej akcje, wymierzone w przesiedloną w jej obręb ludność. Omówiła także pobieżnie pogarszające sie warunki mieszkaniowe i aprowizacyjne. Dość szczegółowo przedstawiła dokonanie podziału getta na tak zwane getto małe i getto duże.

Następny fragment dotyczy wysiedleń Żydów z Kowna. Autorka zapisała, że większość z nich wywożono do getta w Rydze, oszacowała także liczebność wywózek na około dwa tysiące trzysta osób. Ta część relacji zawiera adnotacje dotyczące opinii na temat wywózek, które krążyły wśród Żydów nadal mieszkających w getcie.

Autorka dodała także informacje odnoszące się do morderstw dokonywanych przez Litwinów i Niemców (w tym funkcjonariuszy policji) na mieszkańcach getta.

Tekst zamykają wzmianki dotyczące rozpoczętej 26 marca 1944 roku akcji wyłapywania żydowskich dzieci. Trwała ona trzy dni i objęła mieszkańców żydowskiej dzielnicy do dwunastego roku życia.

Autor/Autorka: 
Opis fizyczny: 
18 stron rękopisu w języku jidysz.
Postać: 
kartki w teczkach
Technika zapisu: 
rękopis
Język: 
Jidisz
Dostępność: 
Dostępny do celów badawczych
Data powstania: 
1945
Stan zachowania: 
Rękopis, miejscami niezbyt czytelny.
Sygnatura: 
301/354
Tytuł kolekcji: 
Zespół: Relacje ocalałych z holokaustu (zespół 301)
Uwagi: 
Tytuł relacji nadany przez redakcję Archiwum Kobiet. Na tekście adnotacja o autoryzacji relacji.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Główne tematy: 
Getto w Kownie - akcje antyżydowskie, aprowizacja, warunki mieszkaniowe. Wysiedlenia.
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Nośnik informacji: 
papier
nośnik elektroniczny
Gatunek: 
relacja