publikacje

Wróć do listy

Przeżyć jeszcze raz to, czego już nie będzie – powrót do dzieciństwa

Praca konkursowa Pauliny Kostrzewskiej powstała na podstawie wspomnień pochodzącej z Czernielowa Mazowieckiego (obcnie Soborne na Ukrainie) Stefanii Górskiej. Podzielony na siedem tematycznych części dokument koncentruje się na latach dzieciństwa i wczesnej młodości urodzonej przed II wojną światową bohaterki, bardzo szczegółowo przybliżając realia życia na wsi kresowej – praca zwiera m.in. opis i położenie wsi, jej mieszkańców oraz infrastruktury, domu rodzinnego bohaterki, organizacji życia codziennego, lokalnych zwyczajów (kulinaria, święta, zabawy). Wspomnienia ukazują również wojnę z perspektywy młodej dziewczyny i mieszkańców wsi – okupację radziecką i niemiecką wraz z towarzyszącymi jej wydarzeniami (wywózki, prześladowania). Pracę kończy wzmianka o przymusowym przesiedleniu na zachód i podziękowania Kostrzewskiej dla Stefanii Górskiej.

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
Wrocław
Opis fizyczny: 
[59] k. luź . : fot. rys. ; 31 cm.
Postać: 
luźne kartki
Technika zapisu: 
wydruk komputerowy
rękopis
Język: 
Polski
Dostępność: 
Zbiór niezinwentaryzowany, katalog rękopisów akcesyjnych. Możliwość otrzymania oryginału do wglądu do celów badawczych po złożeniu pisma rekomendującego z uczelni/projektu badawczego etc.
Data powstania: 
2012
Stan zachowania: 
bardzo dobry
Sygnatura: 
Akc. 14/16 t. 2
Tytuł kolekcji: 
Materiały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oddział Wrocławski. XVIII Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów. Rok 2012. Prace konkursowe
Uwagi: 
Wydruk komputerowy jednostronny. Różnorodny typ papieru: zwykły, kolorowy, karton. Kartki z tekstem prawie każdorazowo poprzedzielane kolorową, gładką kartką papieru a4, z czego każda w innym kolorze (strona tekstu – kolorowa kartka – strona tekstu lub rysunek – kolorowa kartka – rysunek itp.), foliacja stron z tekstem (16 k.), pozostałe strony bez numeracji. Praca zawiera skany fotografii (1 k.) oraz skany profesjonalnych szkiców: m. in. domu rodzinnego bohaterki (bryły zewnętrznej domu mieszkalnego, zabudowań gospodarczych oraz wnętrza izb) i niektórych miejsc we wsi. Ponadto dołączone zostały: odręczny rzut miejscowości, lista mieszkańców wsi sporządzona przez Stefanię Górską („Spis mieszkańców (głów rodzin) Czernielowa Mazowieckiego na Kresach do roku 1945”). Praca nadesłana na konkurs dla uczniów i uczennic szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych organizowany przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Kresów Południowo-Wschodnich
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Osoba, której dotyczy treść: 
Główne tematy: 
życie na przedwojennej wsi kresowej, początek II wojny światowej w Czernielowie, okupacja niemiecka i sowiecka
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1926 do 1946
Nośnik informacji: 
papier
fotografia / skan