publikacje

Wróć do listy

[Powojenna korespondencja]

Kolekcja składa się z dwóch podzbiorów:

1) listów, które Joanna Muszkowska Penson wysyłała do domu z obozu koncentracyjnego, Ravensbrueck. Listy są napisane na formularzu obozowym. Jest ich 14 pod sygnaturami: MIIWS-A-169-1 do MIIWS-A-169-8 oraz MIIWS-A-169-48 do 53.

2) listów, które Joanna Muszkowska Penson otrzymała po wyjściu z obozu w 1945 r. od koleżanek z więzienia i z obozu (z Pawiaka, Ravensbrueck). Jest ich 42 sztuki (MIIWS-A-169-9 do MIIWS-A-169-47 oraz MIIWS-A-169-55 do MIIWS-A-169-61. Listy poświęcone są pierwszym miesiącom po wyjściu z obozu: poszukiwania rodzin, domu, podróży związanej z tymi poszukiwaniami. Jest w nich dużo czułości. Autorki oferuja Joannie Muszkowskiej Penson dużo wsparcia w pierszych dniach i miesiącach po wyjściu z obozu. Piszą o trudnościach z adaptacją do życia na wolności, narzekają na ludzi 'wolnościowych,' próbując jednocześnie odbudować wspólnotę opartą o przeżycia wojenne. Bardzo mało jest mowy w listach o życiu obozowym. Kobiety świadomie zdecydowały się nie powracać do tego czasu. 

W zbiorze znajduje się również opaski obozowe (MIIWS-A-169-54 oraz MIIWS-A-169-47), zdjęcie Joanny Penson (MIIWS-A-169-10), zdjęcia odznaczeń (MIIWS-A-169-56), legitymacja odznaki Krzyża AK (MIIWS-A-169-55).  

Miejsce powstania: 
Warszawa, Łódź, Kraków, Kielce
Postać: 
luźne kartki
Technika zapisu: 
rękopis
Język: 
Polski
Miejsce przechowywania: 
Dostępność: 
dostępny bez zastrzeżeń
Data powstania: 
Od 1941 do 1945
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
MIIWS-A-169-1 do MIIWS-A-169-60
Słowo kluczowe 1: 
Nośnik informacji: 
papier
Gatunek: 
list