publikacje

Wróć do listy

Opowiadania wojenne

W teczce osobowej Jadwigi Barthel de Weydenthal znajdują się trzy opowiadania datowane na 1945 r. i traktujące o czasie II wojny światowej: Okno, które już nie istnieje (4 s. maszynopisu), Dziwne lato (5 s.) oraz Konik polny (2 s.). Okno, które już nie istnieje przywołuje czas okupacji, który autorka spędziła wraz z synami swojego brata Jerzego w mieszkaniu na Mokotowie aż do „wsypy”, która zmusiła ją do wyprowadzki. Dziwne lato opowiada o ostatnim lecie przed powstaniem warszawskim. Autorka opisuje swój niepokój o bratanków, po których słuch zaginął po ich wyjeździe z Warszawy, przywołuje także spotkanie ze swoją siostrą Marią, z którą wspólnie dyskutują nad referatem naukowym Marii. Dużo miejsca poświęca również gorzkim rozważaniom nad machiną wojenną: „Do czegośmy doszli i cośmy zrobili, my ludzie!”. Tekst kończą urywki z powstania warszawskiego: opisy bombardowań, mszy polowej odprawionej w ogródku i ewakuacji z płonącego miasta. Konik polny jest rozpaczliwą refleksją nad tragicznymi następstwami wojny: zniszczeniami, utratą domu rodzinnego i rozpadem dotychczasowego świata.

Miejsce powstania: 
s.l.
Opis fizyczny: 
11 s.
Postać: 
kartki w teczkach
Technika zapisu: 
maszynopis
Język: 
Polski
Dostępność: 
dostępny
Data powstania: 
1945
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
II-B/203
Tytuł kolekcji: 
Teczka osobowa Jadwigi Barthel de Weydenthal
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Główne tematy: 
literatura, sztuka, niemiecka okupacja podczas II wojny światowej, realia wojenne
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Nośnik informacji: 
papier
Gatunek: 
inne