publikacje

Wróć do listy

Myśmy byli wśród Was!

Wanda Wiśniewska porusza kwestię dzieci osieroconych w czasie pobytu na zsyłce w ZSRR w czasie II wojny światowej. Powstały wówczas polskie placówki w okolicach, gdzie przebywały deportowane z Polski rodziny. Zbierano dzieci, których matki zmarły na tych ziemiach, a ojcowie poszli szlakami Wojska Polskiego, nie zawsze docierając do kraju. Po wojnie w 1946 r. w Kwidzynie zorganizowane były trzy domy dziecka, które gromadziły głównie sieroty z syberyjskich przytułków. Ale najpierw po przyjeździe do kraju wszystkie dzieci trafiały do Domu Rozdzielczego w Gostyninie. Musiały też szybko nadrobić zaległości szkolne, szczególnie z języka polskiego i matematyki. Według relacji Anny Szafałowicz (z d. Jatkowska) duża grupa wychowanków z Domu Dziecka nr 2 w roku szkolnym 1946/1947 podjęła naukę w wieczorowej szkole podstawowej. Umożliwiała ona realizację klas V i VI w jednym roku, a następnie zdanie egzaminu z programu klasy VII i tym samym uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. To otwierało możliwość dalszej nauki. Cała grupa podjęła ją w Liceum Pedagogicznym w Kwidzynie, które ukończyła w 1951 r. Później absolwenci podjęli pracę jako nauczyciele na terenie województwa gdańskiego, w szczególności w Elblągu. Wiele osób ukończyło również studium nauczycielskie i studia wyższe. Autorka przytacza ich nazwiska.

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
s.l.
Opis fizyczny: 
3 s. zszyte ; 30 cm.
Postać: 
oprawa zeszytowa
Technika zapisu: 
maszynopis
Język: 
Polski
Miejsce przechowywania: 
Dostępność: 
dostępny do celów badawczych
Data powstania: 
1951
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
ZS 133
Tytuł kolekcji: 
Kolekcja wspomnień Związku Sybiraków
Uwagi: 
Data powstania dokumentu przybliżona.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Główne tematy: 
ZSRR, II wojna światowa, deportacje, zsyłki, Syberia, wojna, dzieciństwo, sieroctwo dzieci, domy dziecka, nauka, edukacja, szkoła,
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1945 do 1951
Nośnik informacji: 
papier
Gatunek: 
inne