publikacje

Wróć do listy

Listy Ireny Solskiej do Jerzego Żuławskiego, t.2

Drugi tom korespondencji Ireny Solskiej do Jerzego Żuławskiego zawiera listy z r.1905, kiedy 26 czerwca urodziła się jej córka Solskiej Anna. Wiele listów poświęconych okresu ciąży i troski o maleństwo zostało opublikowano w Listach Ireny Solskiej pod redakcją Lidii Kuchtówny (Warszawa 1984). Natomiast zostały całkowicie pominięte listy treści obyczajowo kontrowersyjnej (Solska uważała, że ojcem dziecka jest Żuławski). Listy z tego okresu przedstawiają niemal dziennik osobisty, dokumentający rozterki kobiety, która żądza niezależności i prawa do swobodnego wyboru, a jednocześnie jest związana nie tyle nawet konwenansami, ile perspektywą zruinowania kariery zawodowej i zmarnowania życia dziecku, nad którym te konwenansy społeczne mogą zaciążyć. Jednocześnie ten epistolarny dziennik zawiera informacje o przebiegu ciąży, samopoczuciu, lączeniu ciąży z pracą w teatrze, postanowieniach o przygotowaniu do porodu i wyborów dotyczących pielęgnacji niemowlęta (szczególnie dotyczy to decyzji o zatrudnieniu „mamki” do karmienia piersią).

Prawdopodobnie na tle decyzji pozostania przy mężu pomiędzy kochankami we wrześniu rozegrał się poważny dramat, o czym świadczy kilku obszernych listów wyjaśniających charakter ich relacji, w których, poza mężem Solskiej Ludwikiem poważną rolę odgrywał też zakochany w Solskiej doktor medycyny Stanisław Eliasz Radzikowski, autor słynnych Sylwet z podobizną artystki i innych dokumentów autobiograficznych i paraliterackich (jego listy z tomu 4 tej samej sygnatury Archiwum Muzeum Literatury komentują powstałą sytuację z zupełnie innej strony). Pojednaniu Solskiej z Żuławskim towarzyszą plany integracji w kulturę środkowo-ziemnomorską (bliską Żuławskiemu z racji estetycznych przywiązań, Solskiej też z racji pochodzenia), ale też traktowanie Żuławskiego jako partnera w każdej sprawie życiowej (pielęgnowanie na odległość uczuć do dziecka, „zadania” opieki nad bratem Solskiej we Lwowie).

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
Lwów, Kraków, Topolnica
Opis fizyczny: 
Listy na kartkach różnego formatu, koperty.
Postać: 
kartki w teczkach
Technika zapisu: 
rękopis
Język: 
Polski
Dostępność: 
Dostępny dla celów badawczych
Data powstania: 
1905
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
nr inw. 1892, t.2
Uwagi: 
Listy są pisane przeważnie ołówkiem, niekiedy czarnym artramentem. Pismo specyficzne, ale przeważnie czytelne. Na k.22-28, .43, 45, 60, 65, 89, 114-122 listy na górze są opatrzone datami pisanymi ołówkiem - to datowanie pochodzi prawdopodobnie od J.Żuławskiego.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Nośnik informacji: 
papier
Gatunek: 
list