publikacje

Wróć do listy

Kronika rodzinna Kresy

Karolina Ponikowska zebrała w jednym dokumencie historię kilku pokoleń swojej pochodzącej z Kresów rodziny związanej rodzinnie i emocjonalnie z miastem Brody. Treść składa się z 5 tematycznych części dotyczących korzeni przodków autorki, historii Kresów w czasie II wojny światowej, życia podczas okupacji, powojennych losów i społeczności Brodzian. Ponikowska koncentruje  się przede wszystkim na postaci prababci i pradziadka: ur. w 1918 r. Joanny i dwa lata starszego Kazimierza Binasiewicza, opisując przy okazji losy pozostałych przodków z rodziny Binasiewiczów – m. in. młodszego brata pradziadka – Mariana.  Autorka przedstawia  m. in. przypadki niezwykłego szczęścia, które pozwoliły Kazimierzowi uniknąć podczas wojny pewnej śmierci, życie w leśniczówce  i pracę na kolei podczas okupacji. Znalazła się również wzmianka odnośnie transportu węgierskich Żydów do obozu zagłady w Oświęcimiu, Katynia i wywózek na Sybir.

Praca ma charakter faktograficzny niejako podwójnie – przedstawia losy poszczególnych członków rodziny w kolejnych latach i dodatkowo zawiera ustępy ukazujące historyczne tło ówczesnych wydarzeń, rozszerzone przez autorkę obfitymi cytatami z literatury dot. Kresów.

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
Wrocław
Opis fizyczny: 
[1] k., 9 s. , [6] k. luź. : fot. ; 31 cm.
Postać: 
luźne kartki
Technika zapisu: 
wydruk komputerowy
Język: 
Polski
Dostępność: 
Zbiór niezinwentaryzowany, katalog rękopisów akcesyjnych. Możliwość otrzymania oryginału do wglądu do celów badawczych, po złożeniu pisma rekomendującego z uczelni/projektu badawczego etc.
Data powstania: 
2012
Stan zachowania: 
bardzo dobry
Sygnatura: 
Akc. 14/16 t. 2
Tytuł kolekcji: 
Materiały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oddział Wrocławski. XVIII. Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów. Rok 2012. Prace konkursowe
Uwagi: 
Praca w formie albumu – na karton wklejone kartki z komputeropisem bądź skanami fotografii/dokumentów (pl, ros.)/ pamiątek rodzinnych (każda z osobno doklejonym podpisem na wąskim pasku kartonu): m. in. zawiadomień szkolnych. Paginacja autorki na kartach z tekstem. Karty na których są wyłącznie skany materiałów ikonograficznych nie są numerowane. Strona tytułowa: karton w zielonym kolorze, ołówkiem adnotacja osoby/osób oceniających pracę (punktacja), czerwona, prostokątna pieczęć szkoły. Zapis dwustronny, paginacja autorki. Na brzegach ślady po bindowaniu (w 4 miejscach). Praca nadesłana na konkurs dla uczniów i uczennic szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych organizowany przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Główne tematy: 
Kresy przedwojenne, życie podczas okupacji, powojenny Wrocław,
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1916 do 2010
Nośnik informacji: 
papier
fotografia / skan
Gatunek: 
pamiętnik/wspomnienia