publikacje

Wróć do listy

I tak zostałam wiejską nauczycielką

Wspomnienia nauczycielki Albiny Knap, w których opisuje doświadczenia i przeżycia z okresu pracy w małej wiejskiej szkole we wsi Bogdanówka, gdzie trafiła w 1952 r., mając 18 lat. Autorka rozpoczyna od wzmianki na temat okoliczności, które sprawiły, że została wiejską nauczycielką, a w dalszych częściach często podkreśla istotną rolę, jaką w jej życiu – zawodowym i prywatnym – odegrała pierwsza praktyka nauczycielska. Wspomnienia zawierają kulturowy obraz powojennej polskiej wsi: jej zwyczaje, uroczystości, przesądy, wierzenia ludowe i obyczaje (np. odczynianie uroków nad chorym prosięciem), łącznie z problemami, z którymi przyszło się mierzyć młodej dziewczynie w ramach organizacji działalności wiejskiej szkoły – m.in. panującą powszechnie biedą, przemęczeniem dzieci, brakiem przyborów szkolnych. Autorka przytacza wiele szczegółowych informacji o swojej pracy, warunkach życia i nauczania oraz swoim otoczeniu – również o relacjach na linii wieś–nauczyciel oraz szczególnej pozycji nauczyciela w społeczności wiejskiej.

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
Kraków
Opis fizyczny: 
75–86 k.; 30 cm
Postać: 
inne
Technika zapisu: 
maszynopis
Język: 
Polski
Dostępność: 
Zbiór niezinwentaryzowany, katalog rękopisów akcesyjnych. Możliwość otrzymania oryginału do wglądu do celów badawczych, po złożeniu pisma rekomendującego z uczelni/projektu badawczego etc.
Data powstania: 
1988
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
Akc. 88/91
Uwagi: 
Maszynopis o charakterze czystopisu. Kartki spięte przy użyciu metalowego spinacza. Nieliczne poprawki, dopiski i skreślenia (długopis, niebieski i czarny tusz). Na pierwszej karcie dopisek z danymi i adresem autorki (długopis, niebieski tusz). Skreślona foliacja autorki, ołówkiem (prawy górny róg) foliacja archiwum. Zapis jednostronny, wspomnienia spisane na papierze w dwóch kolorach: różowym (k. 75–78) i kremowym (k. 79–85). Praca konkursowa nadesłana na ogólnopolski konkurs ogłoszony przez Duszpasterstwo Nauczycieli w Gdańsku w 1988 r., konkurs pod patronatem bp. Tadeusza Gocławskiego: 1. Pamiętnik lub wspomnienie nauczycieli uczących w latach 1945–1956. 2. Wypowiedź pt. „Kim właściwie jestem jako nauczyciel?”.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Główne tematy: 
polska oświata w pierwszej połowie lat 50. XX w., wiejska szkoła, życie na wsi, obyczaje wiejskie, wierzenia i tradycje ludowe, rola i praca nauczyciela w wiejskiej szkole
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1948 do 1956
Nośnik informacji: 
papier
Gatunek: 
pamiętnik/wspomnienia