publikacje

Wróć do listy

I jeszcze raz zobaczyć Lwów. Wspomnienia Stanisławy Śmigielskiej

Wspomnienia Stanisławy Śmigielskiej wysłuchane przez uczennice -  Joannę Wieruszewską i Justynę Majorkowską, które oddały głos swojej bohaterce i spisały jej opowieść z zachowaniem narracji pierwszoosobowej. Wspomnienia są spójnym, ciekawym i bogatym w szczegóły przekazem bohaterki, dotyczącym lat jej dzieciństwa i wczesnej młodości, spędzonych we Lwowie. Pomimo, iż opowiedziane z dystansu czasowego, wspomnienia żywo ukazują przedstawiane zdarzenia – są niezwykłą relacją obejmująca z jednej strony faktograficzne detale, z jednoczesnym oddaniem emocji im wówczas towarzyszącym. Bohaterka opisuje m. in. jak z rodzinnej wsi trafiła do Lwowa, gdzie jako 5-letnia dziewczynką rozpoczęła służbę u Tadeusza i Janiny Łaposzyńskich  oraz jaki był wpływ tego wydarzenia na dalsze jej życie. We wspomnieniach bohaterka portretuje przedwojenny Lwów widziany oczami ubogiego, wiejskiego dziecka, swoje obowiązki, emocje związane z pójściem do szkoły, dorastanie. Dokument zawiera także fragmenty dotyczące przeżyć Śmigielskiej z lat wojny (wzmianka odnośnie zbrodni UPA), które przyniosły zesłanie na Sybir i tragicznie przerwały szczęśliwy okres w jej życiu.

Autor/Autorka: 
Współautorzy: 
Miejsce powstania: 
Wrocław
Opis fizyczny: 
[1] k. , 9 k. luź. : fot. ; 31 cm.
Postać: 
luźne kartki
Technika zapisu: 
wydruk komputerowy
Język: 
Polski
Dostępność: 
Zbiór niezinwentaryzowany, katalog rękopisów akcesyjnych. Możliwość otrzymania oryginału do wglądu do celów badawczych, po złożeniu pisma rekomendującego z uczelni/projektu badawczego etc.
Data powstania: 
2010
Stan zachowania: 
bardzo dobry
Sygnatura: 
Akc. 12/16
Tytuł kolekcji: 
Materiały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oddział Wrocławski. XVI. Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów. Rok 2010. Prace konkursowe
Uwagi: 
Wspomnienia wydrukowane na ozdobnym papierze (każda kartka ma w tle herb Lwowa w kolorze). Wydruk jednostronny. Tekst przeplatany skanami fotografii (zdjęcia architektonicznych zabytków Lwowa, bliskich S. Śmigielskiej oraz fragmentów map Lwowa (mapa województwa, powiatu), grube kartki - tektura, zapis jednostronny, do pierwszej kartki doklejona karteczka typu „memo” z adnotacjami osoby przyjmującej pracę do ko kursu (ołówek, długopis). Foliacja autorek, brak foliacji na kartce z samymi fotografiami. Praca nadesłana na konkurs dla uczniów i uczennic szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych organizowany przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.
Słowo kluczowe 1: 
Osoba, której dotyczy treść: 
Główne tematy: 
życie na wsi, dziecko na wsi przed II wojną światową, różnice społeczne, skok kulturowy, awans społeczny, migracja ze wsi do miasta, wybuch II wojny światowej, okupacja sowiecka we Lwowie, zesłania na Sybir, pierwsza miłość, mordy UPA, tęsknota, samotność
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1923 do 2010
Nośnik informacji: 
papier
fotografia / skan
Gatunek: 
pamiętnik/wspomnienia