publikacje

Wróć do listy

Dziennik Anieli Dobieckiej

Zapiski Anieli Dobieckiej nie były sporządzane codziennie, a co kilka dni lub rzadziej. Są lakoniczne. Dotyczą wyłącznie wydarzeń, brak tu opinii, osobistych komentarzy czy refleksji. Autorka notuje to, co zaobserwowała lub o czym usłyszała. Pisze o walkach, potyczkach, akcjach powstańczych oraz ruchach wojsk w okolicach Drzewicy, Opoczna, Kowali, Radomia, Niekłania, Żdżar, Małogoszcza, Żarek, Białobrzegów i Szydłowca. Wymienia nazwiska wielu powstańców, m.in. Dionizego Czachowskiego, Antoniego Jeziorańskiego, Kazimierza Błaszczyńskiego, Bończy, Mariana Langiewicza, Ignacego Linowieckiego, Józefa Oxińskiego, Grabowskiego oraz Miecznikowskiego. Informuje o wydanych odezwach, np. odezwie do włościan z 1 lutego 1864 r., i o przybyciu kurierów z rozkazami. Odnotowuje formowanie nowych oddziałów – 12 maja 1863  r. Wielobęcki przyjechał formować kawalerię dla Czachowskiego, który bił się przez trzy dni. W niektórych przypadkach podaje liczby żołnierzy uczestniczących w bitwach, liczby zabitych i rannych. Opisuje losy powstańca Romana Bocheńskiego z partii Oksińskiego, rannego w Charzewicach 3 lipca 1863 r. i kurowanego w majątku w sąsiedztwie Drzewicy (do dziennika jest dołączony fragment koszuli, w której został ranny). Dobiecka przedstawia także akcje Moskali i Kazaków – rewizje i aresztowania. Wśród Polaków uczestniczących w powstaniu wymienia np. Tytusa Świdzińskiego. Autorka podaje przykłady współpracy społeczeństwa i powstańców, takie jak: goszczenie oddziałów na dworze w Drzewicy, gdzie dostają jeść i mogą odpocząć, ukrywanie rannych i opieka nad nimi. Opisany jest pobyt oddziału Lipińskiego 3 maja 1863 r. (w Kuźnicach Drzewieckich – zakładzie metalurgicznym, gdzie produkowano lance, kosy itp. dla potrzeb wojska). Dobiecka wspomina o nabożeństwach za poległych. Charakter notatek świadczy, że autorka pomagała powstańcom, ale bezpośrednio nie pisze o swojej aktywności.

Autor/Autorka: 
Inny tytuł: 
Od 23 stycznia 1863 r. do 22 kwietnia 1864 r. dziennik pisany przez A[nielę] D[obiecką] w Drzewicy
Miejsce powstania: 
Drzewica
Opis fizyczny: 
21 k. ; 20 cm.
Postać: 
zeszyt
Technika zapisu: 
maszynopis
rękopis
Język: 
Polski
Dostępność: 
dostępny do celów badawczych
Data powstania: 
1864
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
II 9790
Uwagi: 
Papier szarawy – pierwotnie był biały. Brak skreśleń. Notatka o Romanie Bocheńskim podkreślona. Do dziennika jest dołączony fragment koszuli, w której powstaniec został ranny (traktowany jako cenna pamiątka). W zasobie znajduje się sporządzona na maszynie notatka Marii Dobieckiej rozmiarów 30 x 21,5 cm z krótką informacją o dzienniku. Tytuł nadany przez redakcję Archiwum Kobiet.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Data dzienna: 
22 kwi 1864
Główne tematy: 
powstanie styczniowe w okolicach Drzewicy, Opoczna i Radomia, współpraca powstańców i reszty społeczeństwa polskiego
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1863 do 1864
Nośnik informacji: 
papier
mikrofilm
strona www
Gatunek: 
dziennik/diariusz/zapiski osobiste