publikacje

Wróć do listy

Droga do nieba pięknej kresowianki

 

Szymanek opisuje losy swojej prababci Anieli Pasławskiej, koncentrując się na przeżyciach bohaterki przypadających na lata przedwojenne i II wojny światowej. Fragmenty wspomnień Pasławskiej  dotyczą dzieciństwa spędzonego na Kresach w podlwowskiej wsi: m. in.  przebytej ciężkiej choroby, zabaw i obowiązków gospodarskich. Druga część obejmuje wojenne przeżycia Pasławskiej – z okresu, gdy mieszkała we Lwowie oraz po powrocie do rodzinnej miejscowości (wzmiankuje m. in. problem gwałtów w czasie wojny, zbrodnie niemieckie na cywilnej ludności).

Wspomnienia spisane dość chaotycznie, ukazują niezwykłą historię bohaterki lecz część wprowadzonych wątków pozostaje otwartych, jedynie naszkicowanych, bez rozwinięcia pozwalającego na ich pełne zrozumienie.

 

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
Wrocław
Opis fizyczny: 
[13] k. luź. : fot. ; 31 cm.
Postać: 
luźne kartki
Technika zapisu: 
wydruk komputerowy
Język: 
Polski
Dostępność: 
Zbiór niezinwentaryzowany, katalog rękopisów akcesyjnych. Możliwość otrzymania oryginału do wglądu do celów badawczych, po złożeniu pisma rekomendującego z uczelni/projektu badawczego etc.
Data powstania: 
2011
Stan zachowania: 
bardzo dobry
Sygnatura: 
Akc. 13/16
Tytuł kolekcji: 
Materiały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oddział Wrocławski. XVII. Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów. Rok 2011. Prace konkursowe
Uwagi: 
Komputeropis, wydruk jednostronny, w tekście wydruki fotografii rodzinnych. Praca nadesłana na konkurs dla uczniów i uczennic szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych organizowany przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.
Słowo kluczowe 1: 
Osoba, której dotyczy treść: 
Główne tematy: 
przedwojenne życie na Kresach, kobieta w czasie wojny, okupacja niemiecka, przemoc seksualna podczas II wojny światowej
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1922 do 2011
Nośnik informacji: 
papier
fotografia / skan
Gatunek: 
pamiętnik/wspomnienia