publikacje

Wróć do listy

Długa droga na zachód

Kazimiera Książek opisuje swoje przeżycia z lat II wojny światowej, którą przeżyła we Lwowie i skąd wyjechała w 1945 r. na Ziemie Odzyskane. Wspomina m.in. wydarzenia z okupacji sowieckiej i niemieckiej: aresztowania, wywózki na Syberię, ukrywanie się, eksterminację Żydów oraz swoją wojenną egzystencję – najpierw wspólną z mężem, a pod koniec wojny samotną. Z zapisków autorki wyłania się portret sprawczej i zaradnej kobiety, która potrafiła w trudnym okresie samodzielnie wyżywić rodzinę, opiekując się trójką dzieci. W dalszej części Książek opisuje przygotowania do wyjazdu w ramach akcji przesiedleńczej i długą drogę na Zachód przez Przeworsk, Rozwadów, Przemyśl i Lublin do Warszawy, gdzie dołączyła do męża stacjonującego ze swoim oddziałem. Wspomnienia kończy opis dotarcia z rodziną do Wrocławia (przez Sanok i Międzyrzecz Wlkp.) oraz początek nowego życia.

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
Wrocław
Opis fizyczny: 
k. luź. 198–209; 31 cm
Postać: 
luźne kartki
Technika zapisu: 
maszynopis
Język: 
Polski
Dostępność: 
Katalog rękopisów zinwentaryzowanych. Możliwość otrzymania oryginału do wglądu w celach badawczych, po złożeniu pisma rekomendującego z uczelni/projektu badawczego etc.
Data powstania: 
1991
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
18928/II
Tytuł kolekcji: 
Pamiętniki „repatriantów” z Kresów Wschodnich na Ziemie Zachodnie. Pokłosie konkursu ogłoszonego przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w 1992 r.
Uwagi: 
Maszynopis o charakterze czystopisu, drobne poprawki (długopis, czarny tusz). Przekreślona foliacja autorki, ołówkiem w prawym, górnym rogu foliacja ZNiO. Zapis jednostronny. Dołączona notatka z danymi dot. autorki (adres). Praca nadesłana na konkurs organizowany przez Fundację Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego w 1992 r., wyselekcjonowana do ewentualnego druku.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Główne tematy: 
życie w okupowanym Lwowie, macierzyństwo w czasach wojny, przymusowe przesiedlanie lidności polskiej z Kresów Wschodnich
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1939 do 1992
Nośnik informacji: 
papier
Gatunek: 
pamiętnik/wspomnienia