organizacje/partie

Wróć do listy

Rada Główna Opiekuńcza

Wariant nazwy: 
RGO

Polska organizacja charytatywna, powstała w lutym 1940 r., zamknięta w styczniu 1945 r. W ramach działalności RGO prowadzono kuchnie ludowe, schroniska, zakłady opiekuńcze i noclegownie, organizowano kolonie, warsztaty rzemieślnicze, udzielano też zapomóg pieniężnych. Z pomocy RGO korzystała ludność cywilna, a także m.in. w ramach specjalnych akcji wysiedleni mieszkańcy Zamojszczyzny czy uchodźcy z Wołynia. Środki na działalność RGO czerpała z tajnych dotacji rządu na uchodźstwie, z pomocy zagranicznych i od władz okupacyjnych.