organizacje/partie

Wróć do listy

Polska Partia Robotnicza

Wariant nazwy: 
PPR

Partia o charakterze komunistycznym utworzona 5 stycznia 1942 roku w Warszawie pod niemiecką okupacją (z inicjatywy Kominternu) Powstała z połączenia organizacji Związku Walki Wyzwoleńczej (utworzonej we wrześniu 1941) z kilkoma konspiracyjnymi grupami komunistycznymi.

Wojskową organizacją PPR była Gwardia Ludowa (od stycznia 1944 znana jako Armia Ludowa). W styczniu 1943 r. PPR powołała organizację młodzieżową: Związek Walki Młodych.

Pierwszym liderem był Marceli Nowotko, ostatnim Bolesław Bierut.

W grudniu 1948 roku na Zjeździe Zjednoczeniowym doszło do połączenia PPR i PPS (Polską Partią Socjalistyczną), zmieniono nazwę na Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą.