organizacje/partie

Wróć do listy

Literary Association of the Friends of Poland

Wariant nazwy: 
Towarzystwo Literackie Przyjaciół Polski

Brytyjska organizacja założona 25 lutego 1832 r. przez Thomasa Campbella w związku z upadkiem powstania listopadowego. Jej celem było uzyskanie poparcia brytyjskich polityków i opinii publicznej dla „sprawy polskiej” m.in. przez szerzenie wiedzy o historii Królestwa Polskiego. Towarzystwo udzielało również pomocy finansowej polskim emigrantom przebywającym na terenie Wielkiej Brytanii. Funkcjonowało przez kilkadziesiąt lat, wspierając także uczestników Wiosny Ludów i powstania styczniowego.