organizacje/partie

Wróć do listy

Armia Ludowa

Wariant nazwy: 
Gwardia Ludowa

Konspiracyjny organ zbrojny Polskiej Partii Robotniczej, powołany 1 stycznia 1944 r. drogą przemianowania istniejącej od 1942 r. Gwardii Ludowej. Celem działań podejmowanych przez członków i członkinie AL były m.in. obrona tworzonych wówczas struktur komunistycznej władzy oraz przejęcie władzy na terenach wyzwolonych. Akcje dywersyjne prowadzono na rzecz Armii Czerwonej. Dowództwo naczelne w AL objął Michał Rola-Żymierski. W lipcu 1944 r. do formacji należało ok. 30 tys. żołnierzy, w oddziałach partyzanckich było ok. 6 tys. osób. W lipcu 1944 r. armistów włączono do Wojska Polskiego.


Publikacje