autorzy

Wróć do listy

Podczarska, Anna

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
Data przybliżona 1924
Pochodzenie: 
klasa robotnicza
Pierwszy język: 
polski
Szkoły: 
szkoła przyklasztorna
Źródła do biogramu: 
A. Podczarska, Wspomnienia z okresu przedwojennego i lat II wojny światowej, archiwum ZNiO, sygn. 15459/II, mf 9807.

Publikacje autora