autorzy

Wróć do listy

Moraczewska, Bibianna

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
1811
Miejsce urodzenia: 
Zielątkowo
Data śmierci: 
06.10.1887
Miejsce śmierci: 
Poznań
Miejsce pochówku: 
Poznań (Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan)
Rodzice: 
Tomasz, Józefa Kierska
Pochodzenie: 
ziemiaństwo
Pierwszy język: 
polski
Szkoły: 
domowe
Inne relacje: 
Rodzaj relacji: 
znajomość prywatna
Rodzaj relacji: 
rodzina
Źródła do biogramu: 
Moraczewska Bibianna, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Moraczewska-Bibianna;3943333.html; A. Zieliński, Moraczewska Bibianna, https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/bibianna-moraczewska; Bibianna Moraczewska, https://pisarki.fandom.com/wiki/Bibianna_Moraczewska.