organizacje/partie

Wróć do listy

Towarzystwo Pomocy Naukowej dla Dziewcząt Polskich

Organizacja pomocowa, działająca w zaborze pruskim, której zadaniem była pomoc w kształceniu niezamożnych dziewcząt do zawodów praktycznych, rękodzielniczych, przemysłowych, naukowych i artystycznych.