autorzy

Wróć do listy

Krańska, Izabella

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
Data przybliżona 1925
Rodzice: 
Jerzy, Aneta
Pierwszy język: 
polski
Szkoły: 
wykształcenie podstawowe
Źródła do biogramu: 
I. Krańska, Z tej ziemi…, cz. 1–2, Biblioteka Raczyńskich, sygn. 3000/1–3000/2.

Publikacje autora