autorzy

Wróć do listy

Kończa, Medard

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
04.10.1808
Miejsce urodzenia: 
Szeszolki (k. Wilna)
Data śmierci: 
18.03.1899
Miejsce śmierci: 
Łukinia
Rodzice: 
Medard, Rozalia Dowgiałło
Pochodzenie: 
zamożne ziemiaństwo
Pierwszy język: 
polski
Liczba dzieci: 
9
Szkoły: 
szkoła wyższa
Związki małżeńskie/partnerskie: 
Paulina Kończyna
Inne relacje: 
Rodzaj relacji: 
rodzina
Źródła do biogramu: 
B. Łopuszański, Kończa Medard Kazimierz, w: Polski słownik biograficzny, t. 13, Wrocław 1967–1968, s. 611–612; M. Mazan-Jakubowska, Rodzina Medarda Kończy na zesłaniuw Wielkim Ustiugu (1841–1843) – w świetle korespondencji i relacji pamiętnikarskich, Przegląd Wschodnioeuropejski 2014, nr 1, s. 61–74.