autorzy

Wróć do listy

Jędrzejewiczowa, Cezaria Anna

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
02.08.1885
Miejsce urodzenia: 
Dorpat
Data śmierci: 
28.02.1967
Miejsce śmierci: 
Londyn
Miejsce pochówku: 
Londyn (Cmentarz Elmers End)
Rodzice: 
Jan Niecisław Baudouin de Courtenay, Romualda Bagnicka
Pochodzenie: 
inteligencja
Pierwszy język: 
polski
Liczba dzieci: 
3
Imię dziecka: 
Krystyna
Andrzej
Tadeusz
Szkoły: 
szkoła wyższa
Związki małżeńskie/partnerskie: 
Max Vasmer
Stefan Ehrenkreutz
Janusz Jędrzejewicz
Inne relacje: 
Rodzaj relacji: 
rodzina
Źródła do biogramu: 
D. Zamojska, Materiały rodziny Baudouin de Courtenay III-298, „Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk” 2000, nr 41, s. 27–31; J. Draus, Życie i działalność Cezarii Baudouin de Courtenay-Jędrzejowiczowej (1885–1967), w: Losy Polek żyjących na obczyźnie i ich wkład w kulturę i naukę świata. Historia i współczesność, pod red. A. i Z. Judyckich, Lublin 1999; Z. Sokolewicz, Cezaria Anna Baudouin de Courtenay-Vasmer-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa 1885–1967, w: Portrety Uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego 1915–1945, A−Ł, red. P. Salwa, A.K. Wróblewski, Warszawa 2016; A. Zadrożyńska, D. Zamojska, Cezaria Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa, w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t.1, red. E. Fryś-Pietraszakowa, A. Kowalska-Lewicka, A. Spiss, Wrocław–Kraków 2002, s. 3–7; D. Zamojska, Cezaria Baudouin de Courtenay‑Ehrenkreutz‑Jędrzejewiczowa, w: Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX w., t. 4, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 1995, s. 157; D. Zamojska, Cezaria Anna Baudouin de Courtenay-Vasmer-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa (1885–1967), „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2011, nr 2, s. 15–25.