autorzy

Wróć do listy

Gieysztor, Maria Katarzyna

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
25.02.1869
Miejsce urodzenia: 
Szałtupie
Data śmierci: 
1948
Miejsce śmierci: 
Śląsk
Miejsce pochówku: 
Wilamowa
Rodzice: 
Emil, Jadwiga z Szuksztów
Pochodzenie: 
ziemiaństwo
Pierwszy język: 
polski
Szkoły: 
pensja
Przynależność do partii i organizacji: 
Źródła do biogramu: 
J. Gieysztor, Maria Katarzyna Gieysztor, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 7, Kraków 1949–1958.

Publikacje autora