autorzy

Wróć do listy

Fimowicz, Władysława

Autor

Metrykalia
Liczba dzieci: 
2
Imię dziecka: 
Marek
Janina
Szkoły: 
wykształcenie podstawowe
Związki małżeńskie/partnerskie: 
Władysław Fimowicz
Przynależność do partii i organizacji: 
Źródła do biogramu: 
G. Mnich, Środowisko dziennikarskie w Łodzi w latach 1949-1956, w: „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Historica”, 91/2013, s. 161 https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/81094

Publikacje autora