organizacje/partie

Wróć do listy

Związek Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej

Wariant nazwy: 
Związek Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej „Wici”

Organizacja młodzieżowa, założona w 1928 r. przez Centralny Związek Młodzieży Wiejskiej; od 1944 r. jako Związek Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej „Wici”. Członkowie ZMW prowadzili uniwersytety ludowe, teatry amatorskie, zajmowali się samokształceniem, działalnością wychowawczą i kulturalno-oświatową, posiadali własne organy prasowe: „Wici”, „Znicz”, „Społem”, „Chłopskie Życie Gospodarcze”. Propagatorzy idei agraryzmu. Podczas II wojny światowej członkowie i członkinie ZMW RP weszli w skład Batalionów Chłopskich. Po wojnie organizacja związała się z Polskim Stronnictwem Ludowym. W kwietniu 1947 r. doszło do usunięcia z organizacji zwolenników agraryzmu, w 1948 r. ZMW RP „Wici” wszedł w skład Związku Młodzieży Polskiej.


Publikacje

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW