autorzy

Wróć do listy

Dutkowska, Sabina

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
1914
Rodzice: 
Antoni, Władysława
Przynależność do partii i organizacji: 
Źródła do biogramu: 
S. Dutkowska, Relacja Sabiny Dutkowskiej, Ośrodek Karta, sygn. ZS 137; S. Dutkowska, Wywieziono z Pińska – Polesie, Kolekcja Wspomnień Komisji Historycznej Zarządu Głównego, Elbląg 1990, kopia rękopisu, odnotowano w: https://www.sybiracyzg.pl/wp-content/uploads/2021/01/KOLEKCJA-WSPOMNIEN-KOMISJI-HISTORYCZNEJ-ZARZADU-GLOWNEGO.pdf.

Publikacje autora