autorzy

Wróć do listy

Długosz, Walentyna

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
26.11.1940
Rodzice: 
Bronisław, Bronisława Czerniawska
Przynależność do partii i organizacji: 
Źródła do biogramu: 
List Walentyny Długosz do Anny Dzienkiewicz, Ośrodek Karta, sygn. AW II/3122.

Publikacje autora