autorzy

Wróć do listy

Daszyńska-Golińska, Zofia

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
06.08.1860
Miejsce urodzenia: 
Warszawa
Data śmierci: 
11.02.1934
Miejsce śmierci: 
Warszawa
Miejsce pochówku: 
Warszawa (Cmentarz Powązkowski)
Rodzice: 
Damian, Aniela Parnicka
Pochodzenie: 
zubożała szlachta
Pierwszy język: 
polski
Liczba dzieci: 
1
Imię dziecka: 
Jan
Szkoły: 
szkoła wyższa
Związki małżeńskie/partnerskie: 
Feliks Daszyński
Stanisław Goliński
Inne relacje: 
Rodzaj relacji: 
znajomość zawodowa
Rodzaj relacji: 
znajomość zawodowa
Rodzaj relacji: 
znajomość zawodowa
Rodzaj relacji: 
znajomość zawodowa
Przynależność do partii i organizacji: 
Źródła do biogramu: 
Daszyńska-Golińska Zofia, w: Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Daszynska-Golinska-Zofia;3890785.html; https://pl.wikipedia.org/wiki/Zofia_Daszy%C5%84ska-Goli%C5%84ska

Publikacje