autorzy

Wróć do listy

Cichowicz, Helena

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
14.02.1860
Miejsce urodzenia: 
Krotoszyn
Data śmierci: 
10.09.1929
Miejsce śmierci: 
Knocke-sur-Mer (Belgia)
Miejsce pochówku: 
Poznań (Cmentarz św. Marcina przy ul. Towarowej)
Rodzice: 
Antoni, Prakseda Weichman
Pierwszy język: 
polski
Liczba dzieci: 
2
Imię dziecka: 
Wiesława
Zbigniew
Szkoły: 
szkoła przyklasztorna
Związki małżeńskie/partnerskie: 
Ludwik Cichowicz
Źródła do biogramu: 
mh, Cichowicz Helena z Robińskich (1860-1929), http://muzeumpamieci.umk.pl/?p=4256; W. Przewoźny, Salon rodziny Cichowiczów, https://wbc.macbre.net/document/5672/salon-rodziny-cichowiczow.html, „Kronika Miasta Poznania”, nr 1/2, https://wbc.macbre.net/document/5672/salon-rodziny-cichowiczow.html; Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, red. E. Fryś-Pietraszkowa, A. Kowalewska-Lewicka, A. Spiss, t. 1, Kraków 2002, s. 45–46.

Publikacje autora