instytucje

Wróć do listy

Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Poznaniu

Początki instytucji sięgają roku 1910 i związane są z osobą Heleny Cichowicz i powołanym przez nią Towarzystwem Ludoznawczym. W pierwszych latach funkcjonowania oddział PTL w Poznaniu zajmował się przede wszystkim gromadzeniem obiektów etnograficznych z wielkopolskich wsi. Aż do drugiej wojny światowej instytucja funkcjonowała jako ośrodek o charakterze popularnonaukowym; w trakcie wojny działalność zawieszono, ośrodek reaktywowano w 1945 r. pod kierunkiem prof. Eugeniusza Frankowskiego. W kolejnych latach przyśpieszyła profesjonalizacja PTL-u, na skutek czego przekształcono je w ośrodek prowadzący profesjonalne badania naukowe. Obecnie Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Oddział w Poznaniu swoją siedzibę ma na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa UAM.