autorzy

Wróć do listy

Chłapowska, Emilia

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
01.07.1887
Miejsce urodzenia: 
Michorzew, pow. Nowy Tomyśl
Data śmierci: 
12.02.1974
Miejsce pochówku: 
Gleśno (cmentarz parafialny)
Rodzice: 
Tadeusz, Felicja Czarnecka
Pochodzenie: 
zamożne ziemiaństwo
Pierwszy język: 
polski
Szkoły: 
domowe
Związki małżeńskie/partnerskie: 
Mieczysław Paweł Chłapowski
Przynależność do partii i organizacji: 
Źródła do biogramu: 
E. Chłapowska, Szkic wspomnieniowy, archiwum ZNiO, sygn. Akc. 170/81; https://powstanie.szubin.net/biografie/s/451; https://www.csw2020.com.pl/emilia-chlapowska/; http://www.sejm-wielki.pl/b/2.1015.234; http://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/5579/Bagdad/.

Publikacje autora