instytucje

Wróć do listy

Polski Czerwony Krzyż

Wariant nazwy: 
PCK, Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża

Największa i najstarsza organizacja humanitarna w Polsce. Powstała – jako stowarzyszenie – 18 stycznia 1919 r. Funkcjonowała wówczas pod nazwą Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża w Genewie zatwierdził działanie polskiej organizacji 14 lipca 1919 r., a 16 lipca 1919 r. przyjęta została ona do miedzynarodowej Ligi Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża. Obecnie znana nazwa – Polski Czerwony Krzyż – została nadana organizacji rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 1 września 1927 r. Oficjalnym skrótem stowarzyszenia jest PCK. Polski Czerwony Krzyż działa na zasadzie dobrowolności i autonomii w stosunkach z władzami publicznymi. Nie posiada charakteru wyznaniowego, politycznego ani rasowego; jego misją jest pomoc i wsparcie w czasie wojen i klęsk naturalnych, rozpowszechnianie wiedzy o międzynarodowych prawach dotyczących konfliktów zbrojnych oraz organizowanie zabezpieczenia medycznego i pierwszej pomocy. Do działań PCK należy również propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.