autorzy

Wróć do listy

Bodalska, Halszka

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
Data przybliżona 1923
Miejsce urodzenia: 
Warszawa
Data śmierci: 
11.12.1996
Miejsce śmierci: 
Łódź
Miejsce pochówku: 
Cmentarz przy ul. Szczecińskiej
Rodzice: 
Jadwiga (nazwisko nieznane)
Pierwszy język: 
polski
Szkoły: 
szkoła wyższa
Przynależność do partii i organizacji: 
Źródła do biogramu: 
Niedyskrecje pocztowe. Korespondencja Tadeusza Borowskiego, zebrał, objaśnił i skomentował T. Drewnowski, Warszawa 2001; S. Lewandowska, Kobiety i dziewczęta w konspiracyjnym ruchu wydawniczym (1939–1945), „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" 1986, 25/4, s.122; http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej-r1986-t25-n4/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej-r1986-t25-n4-s117-128/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej-r1986-t25-n4-s117-128.pdf); https://www.omnia.ie/index.php?navigation_function=2&navigation_item=%2F0940428%2F_nnmSThl&repid=1; https://www.omnia.ie/index.php?navigation_function=2&navigation_item=%2F0940428%2F_nnmSTWX&repid=1; https://www.omnia.ie/index.php?navigation_function=2&navigation_item=%2F0940428%2F_nnmSTXk&repid=1.

Publikacje autora