organizacje/partie

Wróć do listy

Zet

Związek młodzieży akademickiej założony w 1887 roku przez Zygmunta Balickiego. Organizacja tajna, narodowo-demokratyczna. Jej celem było odzyskanie niepodległości "przez planowy rozwój i organizację sił narodowych (...), do przekształcenia stosunków ekonomiczno-społecznych w duchu interesów ludu".