organizacje/partie

Wróć do listy

Związek Syndykalistów Polskich

Wariant nazwy: 
Wolność i Lud

Syndykalistyczna organizacja o charakterze konspiracyjnym, utworzona w Warszawie w październiku 1939 r. przez działaczy Związku Związków Zawodowych, Robotniczego Instytutu Oświaty i Kultury im. Stefana Żeromskiego, Polskiego Związku Zachodniego i Światowego Związku Polaków z Zagranicy oraz części Związku Polskiej Młodzieży Demokratycznej, do kwietnia 1941 r. działała jako Wolność i Lud. W ramach struktur organizacji działały Oddziały Bojowe, od października 1942 posiadające również własne Oddziały Szturmowe, funkcjonujące pod kryptonimem Zew. Związek utrzymywał kontakt z Delegaturą Rządu RP na Kraj oraz ZWZ-AK i z organizacjami socjalistycznymi. 


Publikacje

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW