autorzy

Wróć do listy

Baudouin de Courtenay, Jan Niecisław

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
13.03.1845
Miejsce urodzenia: 
Radzymin
Data śmierci: 
03.11.1929
Miejsce śmierci: 
Warszawa
Miejsce pochówku: 
Warszawa (Cmentarz ewangelicko-reformowany)
Rodzice: 
Jan, Jadwiga Dobrzyńska
Pochodzenie: 
arystokracja, inteligencja
Pierwszy język: 
polski
Liczba dzieci: 
5
Imię dziecka: 
Cezaria Anna
Zofia
Świętosław
Ewelina
Maria
Szkoły: 
szkoła wyższa
Związki małżeńskie/partnerskie: 
Romualda Bagnicka
Cezaria Pryfko
Inne relacje: 
Rodzaj relacji: 
rodzina
Źródła do biogramu: 
W. Doroszewski, Jan Baudouin de Courtenay – językoznawca i myśliciel, w :Jan Baudouin de Courtenay, Dzieła wybrane, t. 1, Warszawa 1974–1990. D. Zamojska, Materiały rodziny Baudouin de Courtenay III-298, w: Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk, nr 41, Warszawa 2000, s. 24-25. E. Małachowska, Jan Baudouin de Cortenay w życiu prywatnym (II) [w:] "Przegląd Humanistyczny" 5, 1973, s. 119. Romualda Baudouin de Courtenay, Dzienniki. M. Ehrenkreutz-Jasińska, Jan Baudouin de Courtenay w pamiętnikach swojej żony Romualdy z Bagnickich Baudouin de Courtenay i wspomnieniach córek, "Komunikacja Specjalistyczna" 11/2016, s. 13-64. http://www.polskipetersburg.pl/hasla/baudouin-de-courtenay-jan-niecislaw https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Baudouin-de-Courtenay-Jan-Ignacy-Niecislaw;3875120.html https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/2472800,Jan-Baudouin-de-Courtenay-Czlowiek-ktory-narazil-sie-wszystkim https://teologiapolityczna.pl/w-rekach-wnuczki-z-marta-ehrenkeutz-jasinska-rozmawia-magdalena-bajer