instytucje

Wróć do listy

Kursy Bestużewskie

Szkoła wyższa dla kobiet, założona w 1878 r. w Petersburgu. Jej działalność została zawieszona w 1886, ponownie kontynuowana w latach 1890–1915. Mimo wysokiej jakości kształcenia dyplom uzyskany po zakończeniu nauki nie był tożsamy z dyplomem uniwersyteckim. Kursy Bestużewskie były popularne wśród Rosjanek i studentek z całej Europy, studiowała tu m.in. Wela Ziwnowna, bułgarska rewolucjonistka. Podczas rewolucji 1905 r. w siedzibie Kursów przemawiała Aleksandra Kołłontaj, rosyjska sojalistka. W pierwszych latach funkcjonowania szkoły uczyło się tu ok. 60–70 Polek, głównie w zakresie nauk przyrodniczych. Naukę na Kursach Bestużewskich ukończyły m.in. Romualda Baudouin de Courtenay i Aleksandra Leśniewska. Polskie studentki Kursów Bestużewskich działały w „Spójni” – Stowarzyszeniu Studentek Polek w Petersburgu.