autorzy

Wróć do listy

Adamska-Rouba, Kazimiera

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
1896
Data śmierci: 
02.04.1941
Miejsce śmierci: 
Wilno
Miejsce pochówku: 
Wilno (Cmentarz Bernardyński)
Pochodzenie: 
inteligencja
Szkoły: 
szkoła wyższa
Związki małżeńskie/partnerskie: 
Michał Rouba
Inne relacje: 
Rodzaj relacji: 
rodzina
Redakcja: 
Źródła do biogramu: 
G. Kobrzeniecka-Sikorska, Wokół jednego sztambucha. Echa artystycznej szkoły wileńskiej w środowisku plastycznym Olsztyna, „Studia Ełckie” 2013, nr 4; K. Adamska-Rouba, Sztambuch Kazimiery Adamskiej-Rouby, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, sygn. 002-000065; Adamska-Rouba Kazimiera, https://bliskopolski.pl/leksykon/kazimiera-adamska-rouba/; Paleta Wilna. Bezpłatny dodatek artystyczny do „Słowa” pod red. K. Adamskiej-Rouba, http://193.0.118.54/lib/item?id=chamo:1320773&fromLocationLink=false&theme=nukat.

Publikacje autora