instytucje

Wróć do listy

Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków

Instytucja działająca w latach 1920–1930, jedna z najważniejszych i najprężniejszych w swojej dziedzinie w międzywojennej Polsce, postulująca eklektyzm, monumentalizm i kształtowanie stylu narodowego. Organem prasowym Towarzystwa było czasopismo programowe „Południe”.


Publikacje

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW