publikacje

Wróć do listy

Wspomnienia z mojej pracy nauczycielskiej na Opolszczyźnie w latach 1946–1948

Wspomnienia dotyczą pierwszych dni pracy w szkole w Budkowicach na Opolszczyźnie, gdzie autorka trafiła po repatriacji w 1945 r. Eugenia Hołuj opisuje m.in. okoliczności znalezienia się na Ziemiach Odzyskanych i swoją – pełną przygód – drogę do wsi, w której miała zostać nauczycielką, oraz pierwsze wrażenia po przybyciu na miejsce, np. dotyczące kontaktów z miejscową ludnością. Tekst zawiera ciekawe obserwacje codzienności powojennej na Ziemiach Zachodnich, które autorka czyni z perspektywy przybyszki z zewnątrz. Hołuj opisuje m.in. panujący wokół chaos i poczucie zagrożenia, którego doświadczała podczas podróży z powodu swojej płci (wspomina konkretne sytuacje, w których groziło jej niebezpieczeństwo). Dokument jest również opisem przeżyć wewnętrznych Hołuj z pierwszych dni w nowym miejscu, jej obaw i planów na przyszłość.

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
Gdynia
Opis fizyczny: 
1–14 k.; 30 cm
Technika zapisu: 
maszynopis
Język: 
Polski
Dostępność: 
Zbiór niezinwentaryzowany, katalog rękopisów akcesyjnych. Możliwość otrzymania oryginału do wglądu w celach badawczych, po złożeniu pisma rekomendującego z uczelni/projektu badawczego etc.
Data powstania: 
1988
Stan zachowania: 
bardzo dobry
Sygnatura: 
Akc. 86/91
Uwagi: 
Maszynopis o charakterze czystopisu. Liczne poprawki (głównie pierwszych liter zdania – z małej litery na dużą), drobne dopiski i skreślenia (długopis, niebieski tusz). Na pierwszej karcie dopisek w przestrzeni między wierszowej: „Spisane na podstawie pamiętnika”. Na ostatniej karcie odręczny podpis „FRELKA” (długopis, niebieski tusz). Luźne kartki spięte przy użyciu metalowego spinacza. Dołączona karteczka z danymi autorki – adres, nazwisko (długopis, niebieski tusz). Praca nadesłana na ogólnopolski konkurs ogłoszony przez Duszpasterstwo Nauczycieli w Gdańsku w 1988 r., konkurs pod patronatem bp. Tadeusza Gocławskiego 1. Pamiętnik lub wspomnienie nauczycieli uczących w latach 1945–1956. 2. Wypowiedź pt. „Kim właściwie jestem jako nauczyciel?”, praca konkursowa.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Główne tematy: 
organizacja oświaty na Ziemiach Zachodnich po II wojnie światowej, proces formowania kadry nauczycielskiej, kobieta na Ziemiach Odzyskanych, kobieta w zawodzie nauczyciela, rola i pozycja nauczyciela w społeczności lokalnej
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
1946
Nośnik informacji: 
papier
Typ zasobu: 
pamiętnik/wspomnienia