publikacje

Wróć do listy

Niektóre szczegóły z Powstania Narodu Polskiego w roku 1830 zebrane z różnych źródeł przez Cecylię z Kościelca Hr. Działyńską

Cecylia Działyńska opisuje wydarzenia tuż przed i po wybuchu powstania listopadowego. Autorka przyjęła formę dziennika, choć wpisy nie są regularne. Narrację rozpoczynają wydarzenia z 17 listopada 1830 roku, a kończą fakty z 5 grudnia, z chwilą gdy gen. Józef Chłopicki ogłosił się dyktatorem. Zamieszczane relacje dzienne są nierównomierne, w zależności od wagi wydarzeń rozgrywajacych się w danym dniu.  Bardzo szczegółowa relacja dotyczy dnia wybuchu powstania, 29 listopada. Wówczas autorka stosuje wpisy godzinne. Szczegółowo opisuje także negocjacje z wielkim księciem Konstantym. Skoncentrowaie się na udziale Władysława Zamoyskiego w negocjacjach z Konstantym miało na celu wyjaśnienie roli wuja w tych wydarzeniach, któremu w ocenach popowstaniowych zarzucano zbytnią lojalność wobec namiestnika cara rosyjskiego w Królestwie Polskim. Cecylia podaje źródła i literaturę, które stanowiły podstawę jej opracowania. Wymienia m. in. publikacje: L. Gadona, J. Lelewela, S. Barzykowskiego, W. Zamoyskigo i rękopisy -  brulion znaleziony w papierach księcia A. J. Czartoryskiego i nieopublikowany pamiętnik ordynata Zamoyskiego oraz gazety np. "Kurier Warszawski" nr 324, 325 z 1830 roku. Narracja autorki jest kompilacją cytatów ułożoną chronologicznie z przewodnią myślą ukazania wypadków z perspektywy arystokracji. Autorka podkreśla, że jej reprezentanci powstania nie chcieli, do spisków nie należeli, ale poczucie obowiązku wobec sprawy narodowej sprawiło, iż po wybuchu natychmiast całkowicie się  w nie zaangażowali. W opracowaniu uwzględniła także relację z powstania Bronisława Zalewskiego. Całość ozdobiła portretami W. Zamoyskiego i ks. A.J. Czartoryskiego. Opracowanie w zamierzeniu autorki miało być poszerzone i uwzględnić historię udziału członków rodziny Działyńskich w powstaniu listopadowym ( np. jej ojciec Tytus brał czynny udział w powstaniu). Zamiar nie został jednak zrealizowany. 

W dodatkach (autorka nazywa je "przypiskami") Cecylia zamieściła różne cytyaty np. opis autorstwa Jenerałowej Ziem Podolskich księżnej Izabeli z domu Flemming Czartoryskej na temat usposobienia i postawy syna Adama J. Czartoryskiego w czasie powstania listopadowego (po francusku) podkreślając prawość jego charakteru, patriotyzm i wielką niezłomność.

Miejsce powstania: 
Poznań
Opis fizyczny: 
rękopis, oryg., zawiera 80 kartek, 2 tabl., ilustracje 21x17
Postać: 
luźne kartki
Technika zapisu: 
rękopis
Język: 
Polski
Miejsce przechowywania: 
Dostępność: 
rękopis udostępniany jedynie do celów badawczych po uzyskaniu zgody dyrektora BK; powszechnie dostępny mikrofilm mf 2303
Data powstania: 
1879
Stan zachowania: 
stan dobry
Sygnatura: 
1564
Tytuł kolekcji: 
Papiery po Działyńskich
Uwagi: 
Czarny atrament, pismo przeważnie czytelne, miejscami utrudnione (nadpisania, skreślenia).
Słowo kluczowe 1: 
Nośnik informacji: 
papier
Gatunek: 
dziennik/diariusz/zapiski osobiste